Bestyrelse

Nivå Golf Center A/S
Løvbjerggårdsvej 1, 2980 Kokkedal
nivaagolf@nivaagolf.dk
Tlf: 4914 8888

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 12/4-2023. Som bestyrelsen er konstitueret 18. april 2023

FORMAND

Thorkild Bang
formand@nivaagk.dk
Tlf: 4046 4219

NÆSTFORMAND

Torben Randrup
randrup.torben@gmail.com
Tlf: 2212 3880

KASSERER

Hanne Sattrup
hannesat9@gmail.com
Tlf: 2660 1144

SEKRETÆR

Dorte Klitgaard
dorpa@mail1.stofanet.dk
Tlf: 2181 7259

BESTYRELSESMEDLEM

Lars Kristensen
lk@wld.dk
Tlf: 4051 6902

BESTYRELSESMEDLEM

Henrik Høybye
heh@hhcon.dk
Tlf: 4032 1824

BESTYRELSESMEDLEM

Poul Kirschmeyer
p-kir@outlook.dk
Tlf: 2010 4857

SUPPLEANT

Marianne Raben Olrik
marianneolrik@gmail.com
Tlf: 2681 0627