Generalforsamling

Nivå Golf Klub

Generalforsamlingen 16/4-2024

Nedenfor kan du finde links til de forskellige papirer, der bliver brugt på generalforsamlingen.

Der er selve den formelle indkaldelse samt formular til afgivelse af fuldmagt.

Du kan finde regnskabet for 2023 og budgettet for 2024 samt forslag til kontingentsatser i 2025.