Indmeldelsesformular

Bliv medlem

I NIVÅ GOLF

  Fødselsdato:

  Overføres du fra en anden golfklub?JaNej

  Bemærkninger

  Vælg dit medlemskab:

  * Årlig betaling af kontingentet gennemføres via to ratebetalinger. Første rate betales i november for den kommende sæson, og anden rate betales i marts.

  Tilkøb af DGU-kort / national spilleret (for alle medlemskaber):

  Medlemsbetingelser

  Udmeldelse

  ÆNDRING AF MEDLEMSKATEGORI

  Medlemskabet følger kalenderåret. Udmeldelse og ændring i medlemskategori kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 31. december til enten administrationen eller formanden.

  Månedlig betaling

  SÆRLIGE UDMELDELSESREGLER

  For nye medlemskaber med månedlig ratebetaling gælder en 12 måneders bindingsperiode. De månedlige betalinger er en ratebetaling af et årskontingent. Såfremt man ønsker at udmelde sig efter det første år, skal det ske med 1 måneds varsel inden de første 12 måneder er gået. Alle månedsmedlemsskaber, der ikke opsiges, forlænges af sig selv, og herfra gælder de almindelige udmeldelsesregler – jf. ovenfor.

  Indmeldelse

  NIVÅ GOLF

  Indmeldelse skal ske via formular, administrationen eller shoppen. For medlemmer under 18 år, skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.