Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

I NIVÅ GOLF KLUB

Kontingent til Nivå Golf Klub opkræves som udgangspunkt i 2. rater, dog afhængig af medlemskategori, hvor 1. rate forfalder medio november før sæsonen og 2. rate medio marts. Kontingentet gælder for kalenderåret 1. jan – 31. dec.

 

Udmeldese og ændring af medlemskab

Medlemskabet er bindende for kalenderåret, udmeldelse og ændring i medlemskategori kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 31. december til enten administrationen eller formanden. Email til administrationen nivaagolf@nivaagolf.dk og formanden formand@nivaagk.dk
Særlige udmeldelsesregler for nye månedsmedlemskaber
For nye månedsmedlemsskaber gælder en 12 måneders bindingsperiode. Såfremt man ønsker at udmelde sig efter det første år, skal det ske med 1 måneds varsel inden de første 12 måneder er gået. Alle månedsmedlemsskaber der ikke opsiges forlænges af sig selv, og herefter gælder de almindelige udmeldelsesregler – jf. ovenfor.

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftlig til administrationen eller shoppen. For medlemmer under 18 år, skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.

Langdistancemedlemskab

Der kan opnås langdistance medlemskab i Nivå Golf Klub, hvis følgende kriterier er opnået: Medlemmet skal have et aktivt og fuldtidsmedlemskab af en anden klub. Den anden klub må ikke være placeret i nærområdet, hvilket defineres som værende på Sjælland eller inden for 100 km af Nivå Golf. Medlemmets adresse må ligeledes ikke værende i nærområdet. Hvilket også defineres som værende på Sjælland eller inden for 100 km af Nivå Golf.

Mistet DGU-kort

Hvis man mister eller beskader sit DGU-kort, kan erstatningskort bestilles i administrationen mod betaling af kr. 150,-

Kontingent betaling

Ved for sen indbetaling af kontingent opkræves gebyr på kr. 100,- + renter 14 dage efter forfald af kontingentet og/eller andre ydelser.

Såfremt det forfaldne beløb incl. renter og gebyr ikke er indbetalt, opkræves efter yderligere 30 dage endnu et gebyr på kr. 100,- + renter, nationalbandens udlånsrente +7%. Udestående beløb sendes herefter til opkrævning via advokat og medlemmet sendes til eksklusion.

Fakturagebyr

Der tillægs et faktureringsgebyr på kr. 50,- på indbetalinger som ikke foretages via BetalingsService, så vi anbefaler man tilmelder sig PBS og derved spare kr. 50,-.