Nye medlemmer

Herreklubben

NIVÅ GOLF

Det er på Herreklubbens ordinære generalforsamling blevet besluttet, at der kun skal være én form for kontingent. dvs., at når kontingentet er blevet betalt, skal der ikke indbetales yderligere matchfee ved deltagelse i årets Order of Merit turneringer og månedsafslutninger.

Indmeldelse

SKAL SKE VIA NETBANK

Du melder dig ind i Herreklubben ved at indbetale det på Herreklubbens generalforsamling fastsatte årlige kontingent til vores bankkonto. Husk at angive DGU-nr og navn sammen med indbetalingen.
Kontingentet 2024 er fastsat til 500,00 kr.
Indbetaling skal ske til Danske Bank reg. nr. 1551, kontonr. 4791 899 222
HUSK – at sidste rettidige indbetalingsdato er medlemmets 1. spilledag, der kan kun betales via bank overørsel.

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål kan du tage kontakt til Herreklubbens kasserer:
Jesper Selsmark tlf. 28 57 49 12