Toftegård

Toftegård

9 HULLERS INTERMEDIATE

Velkommen til Toftegård banen, der er åben for alle mod betaling af greenfee. Der er ingen handicap restriktioner eller medlemskrav.

Banen er åben hele året, hvor der altid spilles til sommergreens.

Adgangskrav er at gældende regler og dresscode overholdes.

Hver spiller skal have sin egen golfbag med udstyr.

Det er muligt at leje udstyr i Shoppen.

For booking af starttid se fanebladet Pay&Play eller brug golfbox.

Baneguide

9 HULLERS PAR 31

Lokalregler

9 HULLERS PAR 31

 1. Banemarkeringer:
  Hvide markeringer – Out of bounds – Ikke flytbar
  Røde og Gule markeringer – Strafområde – Flytbare forhindringer
  Blå og Blå pæle med grøn top – Areal under reparation / spilleforbud – Flytbare forhindring
  Afstandsmarkeringer – Afstand er til forkant green
 1. Alle afstandsmarkeringer og skilte behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter
  Regel 16.1 (Nærmeste sted for lempelse). Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2 (Flytbare forhindringer). [Standard Lokalregel F-18]
 1. Træstubbe markeret med blå farve eller enkeltstående blå pæle er areal under reparation. Hvis en sådan træstub er til gene for en spillers stance eller området for tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 16-1 (nærmeste sted for lempelse). [Standard Lokalregel F-18]
 1. Muldvarpeskud med (synlig) muldvarpefælde er ”areal under reparation med spilleforbud”.
  Regel 16-1 (nærmeste sted for lempelse). [Standard Lokalregel F-23]
 1. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16-1 (nærmeste sted for lempelse). [Standard Lokalregel E-10]
 1. Konstruktioner (stensætning) af natursten på Løvbjerggård hul 17, er integrerede dele af banen. (Ingen lempelse).
 1. Forkert green: En forkert green indbefatter også foregreen klippet lavere end fairway.
  Lempelse efter Regel 13.1f (Der skal tages lempelse for en forkert green) [Standard Lokalregel D-3]
 1. Intern Out of Bounds:
  8a;       Løvbjerggård: Out of bounds grænsemarkeringerne venstre side af hul 3 mod hul 2
  8b;       Toftegård: Out of bounds grænsemarkeringerne højre side af hul 3 mod hul 2
  Out of bounds er kun gældende ved spil af hul 3. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer, lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1 (nærmeste sted for lempelse). [Standard Lokalregel A-4]
 1. Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet: Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard Lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det Generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. [Standard Lokalregel E-5]
 1. Efter spillernes valg kan dyreekskrementer fra gåseekskrement behandles enten som:
  10.a. En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1 eller
  10.b.    Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.
  Hvis det bevirker, at spillelinjen eller andre forhold, der påvirker slaget, forbedres, er der ingen straf i henhold til Regel 8.1a. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.” [Standard lokalregel F-12]
STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER: Den generelle straf

Konverteringstabel herrer/drenge

9 HULLER PAR 31

Konverteringstabel damer/piger

9 HULLER PAR 31

Pay & Play

BOOK ONLINE

Toftegård er åben for Pay & Play, hvilket betyder alle har mulighed for at spille på banen – uanset handicap og medlemskab.

Banestatus

TOFTEGÅRD
Banen er ÅBEN
Trolley er tilladt
Buggy tilladt
Det er ikke tilladt at medbringe egen monobuggy eller lign
Det er ikke tilladt at medbringe hund på banen