Banestatus

Banestatus

AKTUEL BANESTATUS FOR VORES 3 BANER

Løvbjerggård

Banen er ÅBEN
Trolley er tilladt
Buggy FORBUD
Banetoilettet ved hul 12 er åbent
Spil med lejeforbedring - læs mere
Ved frost eller rimfrost er banen lukket.
Aflyste tider pga lukning skal genbestilles i Golfbox
Der meddeles om lukning af banen via skilt på 1. teested

Toftegård

Banen er ÅBEN
Trolley er tilladt
Buggy forbud
Spil med lejeforbedring - læs mere

Par 3 bane

Banen er ÅBEN
Trolley er tilladt

Driving Range

Driving range er åben
Puttinggreen og indspilsområde er ÅBEN
Udslagsområde fra græs ved indspilsgreens er lukket
Puttinggreen og indspilsgreen ved klubhuset er åben.
Dog er begge greens lukket ved frost eller rimfrost
Ved behov er driving range lukket i forbindelse med opsamling af bolde.
Det sker fra kl. 7.00-10.00

TORDENVEJR

HVORDAN FORHOLDER MAN SIG

Golf og tordenvejr kan være en livsfarlig situation, som skal tages meget alvorlig. Der har gennem årene desværre været flere dødsulykker som følge af lynnedslag på golfbaner.
Før golfrunden påbegyndes bør man altid kontrollere om der er varsler for tordenvejr – ved optræk til torden skal udvises den størst mulige agtpågivenhed.
Enkeltstående træer og berøring af metalgenstande bør ubetinget undgås i tordenvejr.
Det er spillerens eget ansvar, om man starter en golfrunde, når vejrudsigten melder risiko for tordenvejr. Det er også spillerens eget ansvar at søge i sikkerhed i tilfælde af tordenvejr. Afvent ikke hornadvarsel fra klubhus. Det er hverken klubbens eller medarbejdernes ansvar.
Advarselshornet kan anvendes af turneringsledelsen i forbindelse med turneringer, og skal i givet fald altid respekteres. Men også under turneringer er det op til den enkelte spiller at vurdere, om uvejret er for tæt på, uanset om der er afgivet advarsel med horn eller ej.
Ifølge de generelle turneringsbetingelser I Nivå Golf klub vil følgende signalgivning blive givet, når spillet skal afbrydes i forbindelse med turneringer – f.eks. på grund af farligt vejr.
Én lang hyletone fra sirenen:
Omgående afbrydelse (søg til klubhuset)
Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen:
Almindelig afbrydelse (bliv på banen)
To korte hyletoner fra sirenen:
Genoptagelse af spillet
Gode råd og simple huskeregler er ingen garanti, men overholder du disse, kan du med stor sandsynlighed spille din runde færdig, når uvejret er drevet over:
  • Gå væk fra dit udstyr, da det virker som elektrisk leder
  • Hold dig væk fra høje træer og master
  • Lynet er ca. 1 km væk for hver 3 sekunder, der går imellem lyn og tordenbrag
  • Er der mellem 5-10 sekunder imellem lyn og tordenbrag, er situationen farlig, og der bør straks søges ly i klubhuset
  • Golfbiler er IKKE sikret mod lyn
Vores half way house på Løvbjerggård og starterhuset på Toftegård er lynsikret, hvor man i tilfælde af tordenvejr kan søge tilflugt.
Er der mindre end 5 sekunder imellem lyn og tordenbrag, er situationen meget farlig (lynet er mindre end 2 km væk). Kan du ikke nå i ly, så sæt dig på hug et lavt beliggende sted (læg dig aldrig ned). Gør dig så lille som muligt, luk øjnene og åben munden. En bunker kan være et godt sted, forudsat at den er lavt beliggende. Bliv her til uvejret er drevet over.
Med venlig hilsen
Nivå Golf

Banerne

ET AF NORDSJÆLLANDS STØRSTE BANEANLÆG

Nivå Golf har et af Nordsjællands største baneanlæg, der giver alle mulighed for at afprøve golfens fantastiske univers.

Nivå Golf tilbyder 3 forskellige golfbaner. De 3 baner er fordelt på en 18-hullers bane, en 9-hullers intermediate bane og endelig en 9-hullers par3 bane. De sidste to nævnte baner kan spilles uden at være medlem i en golfklub (Pay&Play).