Turneringer

Nivå Damerne

ONSDAGSTURNERINGER

Hver onsdag fra starten af april til midt i oktober mødes Nivå Damerne og spiller sammen på Løvbjerggård.

Der spilles i tidsrummet kl. 10.20-10.50 og kl. 15.00-15.40 (tidlig tid) og 16.20-17.00 (sen tid) og tilmelding er senest søndag kl. 20.00 i Golfbox. Vi forsøger at sammensætte boldene så forskelligt som muligt hver gang. Nogle gange på tværs af handicaps og andre gange efter samme handicaps i bolden.

I starten af april måned som opvarmning til sæsonen og i oktober måned som afslutning spiller vi 9 huller – det er ikke nogen turnering, og man skal ikke aflevere scorekort.

Onsdagsturneringerne er tællende i perioden 17/4 – 4/9 (med undtagelse af juli måned), hvilket betyder at alle, der deltager, bliver reguleret efter hver runde.

I september spiller vi over 3 onsdage 9-Hullers turnering, der ikke er tællende

Gennemgående turnering Order of Merit

ORDER OF MERIT

Turneringen løber over 18 huller i perioden 17/4 – 4/9 (med undtagelse af juli måned)
Der spilles i 3 rækker, og man spiller i samme række hele turneringen. Man skal ved hver tilmelding i Golfbox sætte kryds om man er A, B eller C spiller, hvilket man får oplyst ca. 16/4.
Række A:
 • Spillere med handicap ca. max. 25,0 (fastsættes endeligt pr. 16/4)
 • Der spilles Stableford
 • Ønsker man samtidig at spille Eclectic, se under punktet “Eclectic”
Række B og C :
 • Spillere med handicap over ca. 25,0 (fastsættes endeligt pr. 16/4)
 • 2 lige store rækker
 • Der spilles Stableford
 • Ønsker B spillere samtidig at spille Eclectic, se under punktet “Eclectick.
 • I række C kan der vælges mellem rød eller orange tee
Pointtildeling Order of Merit:
For hver turneringsrunde vil der blive tildelt point i Golfbox ud fra nedenstående. Ved den løbende turnerings afslutning vil den med flest point (7 bedste resultater tælles med) være vinder. Der kåres en vinder i alle 3 rækker.
 1. plads: 20 point
 2. plads: 15 point
 3. plads: 12 point
 4. plads: 10 point
 5. plads: 9 point
 6. plads: 8 point
 7. plads: 7 point
 8. plads: 6 point
 9. plads: 5 point
 10. plads: 4 point
 11. plads: 3 point
 12. -15. plads: 2 point
Resultaterne registres i Golfbox af dameklubben.
Der bruges Elektronisk Scoreindtastning – OBS! Spiller man samtidig Eclectic må der IKKE bruges tasten “Samle op”. Faktisk antal slag skal indtastes..

Eclectic

HER SPILLES SLAGSPIL

ECLECTIC – en turnering der løber i april, maj, juni og august måned. Her spilles slagspil, hvor man over alle runder kan forbedre sin score på banens 18 huller. Den med det bedste resultat over 18 huller ved sæsonafslutning er vinder.
Man spiller samtidig med i den almindelige onsdagsturnering Order of Merit.
Det er en turnering for A og B spillere.
Der spilles slagspil over 18 huller
Spillere med max. hcp 24 vælger selv om man vil spille færdig eller tage op efter 10 slag
Spillere med over hcp 24 – der spilles max. 10 slag på et hul
Tilmelding sker ved at skrive ja ved tilmeldingen
Man behøver ikke at spille ECLECTIC hver onsdag
Efter aflevering af scorekort sørger Dameklubben for opdatering af resultatlisten i Golfbox
Hvert hul på hver runde bliver sammenlignet, og den med det bedste resultat over 18 huller ved sæsonafslutning er vinder
Eksempel: Der spilles f.eks. 3 runder – i 1. runde får spilleren en 6´er på hul 1 – i runde 2 en 7’er på hul 1 – i runde 3 en 4’er på hul 1. Spillerens score for hul 1 er 4 i det samlede resultat.
Den samlede hulscore vil kunne følges på én samlet liste i Golfbox. Der tages ikke højde for handicap. Efter sidste ECLECTIC-match vil listen blive opdelt i 2 lige store rækker.
Ved Elektronisk Scoreindtastning må der IKKE bruges tasten “Samle op”. Faktisk antal slag skal indtastes..

 

Sommerturnering

18 HULLERS TURNERING

Gennemgående 18 hullers turnering over hele juli måned.
Der spilles almindelig stableford med fuldt spillehandicap, og turneringen er ikke hcp-regulerende.
Der spilles i en samlet række. Det er kun spillernes 3 bedste resultater, der anvendes ved resultatberegningen.
Ved lige score afgøres placering efter laveste handicap ved sidste spillerunde og derefter lodtrækning.
Spillerne arrangerer selv banebookning – skal være en onsdag. Der er IKKE reserveret tider fra Dameklubbens side i Golfbox. For at deltage i Sommerturneringen kræver det, at man minimum spiller sammen med et andet medlem af Nivå Damerne (Markør).
Scorekort afleveres i dameklubbens postkasse og skal være underskrevet af både spiller og markør incl. medl.nr.

Præmier

Ved månedsturneringerne uddeles der præmier for onsdagsturneringerne efter følgende regler:

 • Der er præmie til alle rækkevindere for hver spilledag i den pågældende måned. Derudover vil der være præmie til nr. 2, såfremt følgende er opfyldt:
 • Der skal minimum være et fremmøde på 40% af dameklubbens medlemmer (pr. 1. maj), der er spilleberettiget i den pågældende række for at der udløses en 2. præmie.
 • Som eksempel, der er 20 spilleberettiget i række B, der er tilmeldt 15 spillere og alle møder frem, der vil være præmie til både 1. og 2. plads. Der er tilmeldt 7 spillere og alle møder frem, der vil kun blive uddelt en 1. præmie.

Manglende fremmøde

Er man tilmeldt en turnering, og man ikke melder fra, vil man blive noteret for resultatet NS (No show), og man vil ikke indgå i resultat beregning for hvor mange deltagere, der har været den pågældende dag i den tilmeldte række.

Er man tilmeldt en turnering og man melder fra, så det fremgår af listen, der ligger ved scorekortene, vil man blive slettet af deltagerlisten.

Er man tilmeldt en turnering, men ikke fuldfører runden, vil man som resultat blive noteret RTD (Retired), og man vil indgå i beregning for hvor mange deltagere der har været den pågældende dag i den tilmeldte række. Der vil ikke blive tildelt Order of Merit point.

Aflevering af scorekort

Alle scorekort skal være underskrevet af spiller og markør og lægges i Nivå Damernes postkasse. Markøren skal anføre sit medlemsnummer. Markør og spiller er forpligtet til at have tjekket, om der er enighed inden underskrift om de enkelte hulscore og det samlede resultat.

Hvis man har opnået en Birdie på spillerunden, skal dette tydelig angives med et B ud for hulscoren.

Har man inden start opnået et andet handicap end anført på scorekortet, SKAL man tydelig tilføje sit korrekte handicap.

Månedsturneringer

I løbet af sæsonen spiller vi månedsturneringer med gunstart (hvis muligt efter antal deltagere) og forskellige turneringsformer, som gerne er lidt sjovere end Stableford.

Turneringerne spilles over 9 huller på Løvbjerggård. Nærmere information vil fremgå af Golfbox’ kalender. Vi slutter af med middag og hygge, og vinderne af dagens turnering samt vinderne af hver onsdagsturnering får overrakt præmier. Man skal være til stede for at få præmie for dagens turnering.

Tilmelding er nødvendig og bindende senest kl. 20.00 søndag ugen før turneringen af hensyn til planlægning af turneringsform og madbestilling. Tilmelding sker via Golfbox. Afbud efter tilmeldingsfristen for turneringen skal ske direkte til turneringslederen. Ved afbud på dagen før eller på spilledagen (onsdag) hæfter man for betaling for maden.

Månedsturneringen i juni er sammen med Herreklubben, hvor vi spiller over 18 huller. Efter turneringen er der fælles spisning.