Udvalg

Nivå Golf

Nivå Golf Klubs bestyrelse har nedsat en række udvalg, der har ansvaret for at arbejde med udvikling og gennemførelse af specifikke tiltag i klubben.
Der er udnævnt en formand for hvert af udvalgene, og der er i bestyrelsen en kontaktperson for hvert udvalg, i det omfang udvalgsformanden ikke er medlem af bestyrelsen.

Udvalgene arbejder på et formelt grundlag i Forretningsordenen, som kan læses her.

Du kan orientere dig om arbejdet i udvalgene via underpunkterne.

BANEUDVALGET

Lars-Kr. Kronborg Sode
teknik@nivaagk.dk

BEGYNDERUDVALGET

Kirsten Bæk
begynder@nivaagk.dk

ELITEUDVALGET

Poul Kirschmeyer
  p-kir@outlook.dk

FESTUDVALGET

Hanne Sattrup
hannesat9@gmail.com

JUNIORUDVALGET

Jesper Sommer
junior@nivaagk.dk

KOMMUNIKATIONSUDVALG

Lars Kristensen
redaktion@nivaagk.dk

REGEL & TURNERINGSKOMITEEN

Lars-Kr. Kronborg Sode
teknik@nivaagk.dk

REGIONSUDVALG

TURNERINGSUDVALGET

REKRUTTERING- & FASTHOLDELSEUDVALG

Henrik Høybye
heh@hhcon.dk