Spilformer

Herreklubben

NIVÅ GOLF

Spilformer der til tider benyttes på udvalgte månedsafslutninger i Herreklubben. Spilformerne er tilpasset til Herreklubbens matchproportioner.

Du kan finde en oversigt over de generelle spilformer på Golf.dk.

Best-ball
Vi spiller i 2 mandshold. Den bedste score (Stableford score) på hullet noteres, dårligste score smides væk (bruges ikke). Det hold med flest Stableford point vinder.
Bogeygolf
Her danner hullets par grundlag for point scoren. Således at et par 3 hul giver 3 point hvis det spillet i par incl. antal tildelte slag. Spilles hullet bedre lægges slagene til og visa versa. F.eks: 5 par hul spilles i 5 slag (par) og du har et ekstra slag på hullet; altså er din score 6 point. Et par 3 hul spilles i 5 slag og du har ingen ekstra slag på hullet; altså er din score 3-2 = 1 point. Din ideal score er således lig med banen par ( 71 point i Nivå )Kort sagt; Det er altså vigtigere med en god score på de lange huller end på de korte.
Cross country
Slagspilturnering, hvor hullerne ikke spilles i normalt forløb, men ad den vej, spillerne finder bedst. Matchen er individuel. Vi spiller fra 1-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-14, 15-16 og 17-18. Alle spiller netto slagspil med fuldt spillehandicap.
Flagspil
Spilles som slagspil. Regn ud, hvor mange slag du har på banen (spillehandicap) og træk en fra, hver gang du slår et slag. Når du når nul, er din runde færdig og du planter dit flag der hvor din bold ligger. Vinderen er den spiller, som kommer længst med sit flag. Har du ikke brugt alle dine slag efter de første 18 huller, begynder du på en ny runde.
Foursome
For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.
Greensome
Ligesom foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med. Hvorefter den der ikke slog drivet spiller videre og herefter skiftes man til at slå. Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel. Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent, mens makkeren kun vægter 40 procent.
Eks.: Torben har 12 slag og Aage har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14.
Hallington
Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point. Eks.: Spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 10 – 7 = 3 point. Spilles derimod et par 4-hul i 3 slag, opnår man 8 – 3 = 5 point. Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag. Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.
Kicker
I stedet for at få tildelt handicapslag har spilleren ret til at slå et hvilket som helst slag om, indtil han har brugt sine tildelte slag. Omslag skal slås, inden spilleren går frem til bolden.
Scramble
Kaldes også “Texas Scramble”. Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Der spilles uden handicap. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredjeslag osv. Samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 gange (tremandshold dog 5 gange og tomandshold 6 gange).