Generalforsamling

Dameklubben

NIVÅ GOLF

Som afslutning på sæsonen afholdes generalforsamling, hvor vi gør status og lytter til medlemmernes ønsker for den kommende sæson. Der er valg til ny bestyrelse, der så har god tid til at planlægge den næste sæsons aktiviteter. Nedenfor kan du læse beretning samt referater for de seneste generalforsamlinger.

2022

2023