Bestyrelse

Nivå Golf Klub

Nivå Golf
Løvbjerggårdsvej 1, 2980 Kokkedal
nivaagolf@nivaagolf.dk
Tlf: 4914 8888

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 16/4-2024. Som bestyrelsen er konstitueret 7. maj 2024.

FORMAND

Thorkild Bang
formand@nivaagk.dk
Tlf: 4046 4219

NÆSTFORMAND

Torben Randrup
randrup.torben@gmail.com
Tlf: 2212 3880

KASSERER

Hanne Sattrup
hannesat9@gmail.com
Tlf: 2660 1144

SEKRETÆR

Dorte Klitgaard
dorpa@mail1.stofanet.dk
Tlf: 2181 7259

BESTYRELSESMEDLEM

Lars Kristensen
lk@wld.dk
Tlf: 4051 6902

BESTYRELSESMEDLEM

Manu Barrena
manubarrena@hotmail.com
Tlf: 2835 8668

BESTYRELSESMEDLEM

Poul Kirschmeyer
p-kir@outlook.dk
Tlf: 2010 4857