Kommunikationsudvalg

Formålene

MED KOMMUNIKATIONSUDVALGET ER
 • At sikre, at medlemmerne af Nivå Golf Klub til enhver tid føler sig velinformerede om:
 • forhold, som er relevante for medlemmerne at kende til, herunder
 • nyheder
 • oplysninger om praktiske emner
 • info om begivenheder og aktiviteter, f.eks. turneringer og arrangementer m.v.
 • At sikre størst mulig koordination mellem information fra NGC og NGK, således at informationen for det første er overensstemmende, at der er et minimum af gentagelser og overlapning, og at der er en passende ”kryds-henvisning” fra klub til Center og vice versa.

Mål

 • at modtagerne af informationen har en oplevelse af, at de er vel-informerede om de emner og forhold, som er relevante for medlemmer af Nivå Golf Klub
 • at informationerne formidles til modtagerne på en klar og overskuelig måde, at informationerne er aktuelle, relevante og opdaterede, at de udsendes gennem de ”kanaler”, som er mest oplagte at finde dem på hhv. Nivå Golf Magasin, hjemmeside, opslagstavler, Facebook m.v.
 • at der udsendes et Klubblad 2 gange forår og 2 gange efterår dels på hjemmeside og dels i printet version, som kan afhentes i klubhuset.
 • at hjemmesiden er kunde/bruger-orienteret og selvforklarende, så dén, der går ind på hjemmesiden, uden ”læsevejledning” hurtigt, let og direkte finder informationer om hhv. bane, restaurant, shop, greenfee, tidsbestilling, samt om klub, klubber-i-klubben, udvalg, bestyrelse etc.
 • at der fra Golfspilleren i Centrum uddrages de elementer, som indeholder feedback, inputs og tilbagemeldinger vedr. brugernes oplevelser, kritik, ønsker og forslag til forbedringer; samt opstille essensen heraf i en oversigtlig form, til brug for deling og formidling heraf med klubbens bestyrelse og udvalg.
Udvalget følger udviklingen i  Golfspilleren i Centrum.

Indsatser

 • Klubblad/magasin: Redigere og udsende et magasin til alle klubbens medlemmer.
 • Hjemmeside: Redigere og løbende opdatere informationer på Nivå Golfs hjemmeside vedr. de forhold, som vedrører Klubben
 • Dialog med Nivå Golf (baneejer): Sikre en løbende og proaktiv dialog vedr. kommunikation
 • GiC: Gennemgå, analysere og registrere de relevante dele af ”Golfspilleren i Centrum” m.h.p. at uddrage de vigtigste inputs
 • Tage initiativ til øvrige former for information og kommunikation af vigtige fakta og oplysninger i andre fora, som f.eks.:
  • udarbejde pjecer til nye medlemmer
  • redigere opslagstavler i foyer’en med de basale oplysninger om bestyrelse, udvalg(sformænd), kontakt-data samt aktuelle informationer om turneringer, arrangementer m.v.
  • Koordinere og afstemme med Nivå Golf, hvad der er relevant information rettet til den kreds, som kommer forbi, bl.a. gennem samarbejde om de opslagstavler, som er opsat mellem shoppen og terrassen, ved Golfbox-skærm m.v.

Udvalgsformand

Lars Kristensen
(redaktør af Nivå Golf Magasin, opslagstavler)
kommunikation@nivaagk.dk

Øvrige udvalgsmedlemmer:

Arne Ullum
Ulrik Finnemann
Poul Kirschmeyer
Dan Schrøder
Lukas Jackson (bidragsyder til magasin, opslagstavle, webmaster på hjemmesiden)