Langbanekortet og udviklingsplan

Nivå Golf

JUNIOR AFDELING

Ved indmeldelse i Nivå Golfklub tager juniorudvalget og klubbens Pro en snak med alle nye juniorer og forældre med henblik på at lave en gensidig aftale om den udviklingsplan der leder til langbanekortet.

Det er i alles interesse at vejen til langbanekortet bliver så kort som muligt, da det er her at de fleste golfoplevelser og golfturneringer findes.

Vores erfaringer viser at det kan være svært at opnå de nødvendige kompetencer, hvis man ikke er meget målrettet, især i starten. Det betyder også at vi på det kraftigste vil anbefale forældre om at prioritere golftræningen og ikke mindst spil på banen.

I Nivå Golfklub har vi en farvelagt udviklingstrappe der i første omgang følger trinene mod langbanekortet, men også kigger på den efterfølgende udvikling.

Vejen til det første handicap og langbanekortet afhænger af en række test (regeltest, slagtest og en masse spil på banen på både par 3 banen og Toftegård).