Turneringsudvalg

Formålene

MED TURNERINGSUDVALGET ER

At afholde turneringer i Nivå Golf Klubs regi for:

  • at give klubbens medlemmer tilbud om at ”dyste” for alvor – med andre på samme niveau
  • og at  ”dyste” for sjov – med det formål at ”ryste” medlemmerne sammen på tværs af alder, køn og handicap, og derigennem øge medlemmernes kendskab til dem, de ikke normalt spiller eller taler med
  • at give medlemmerne en række af tilbud, der opleves som attraktive
  • at tilbyde noget for de respektive målgrupper, så der opnås en spredning m.h.t. karakteren af og formatet for turneringen.

At varetage klubbens ansvar i forbindelse med afvikling af divisionsmatcher, officielle matcher (pålagt af DGU) m.v.

At vedligeholde de generelle turneringsbetingelser og markedsføre klubbens turneringer mv.

Turneringsudvalget består af medlemmer af klubben, der alle har deltaget eller skal deltage i DGU’s kurser for turneringsledere.

Udvalgets turneringer kan findes i Golfbox under Klubturneringer.

Udvalgsformand

Per Hald
turnering@nivaagk.dk

Øvrige udvalgsmedlemmer:

Peter Lohse, Ulla Høllund, Bjarne Hansen, Henrik Burmann, Kjeld Christiansen, Karin Elisabeth Crillesen og Steffen Jørgensen
Har du lyst til at høre mere om udvalgets arbejde, er du velkommen til at kontakte formanden eller et andet medlem af udvalget.