Sportsudvalg

Formål

MED SPORTSUDVALGET ER

Formålet med Sportsudvalget er at få etableret et samarbejde og samspil mellem Juniorer, eliten og den brede medlemsskare, som ønsker at spille turneringer på deres niveau mod andre klubber. Endvidere at få juniorer, der er kommet godt ned i HCP indlemmet i elitearbejdet, og elitespillere, som gerne vil spille regionsgolf over til denne gruppe.

Som en del af Sportsudvalget indgår Eliteudvalget, Juniorudvalget og Regionsudvalget.

Udvalgsformand

Øvrige medlemmer

Michael Meyer (fmd. for Eliteudvalget)
Thomas Bognar (fmd. for Juniorudvalget)
Per Hald (fmd. for Regionsudvalget)