Juniorudvalg

Formålene

MED JUNIORUDVALGET ER
 • At skabe et grundlag for, at juniorer, der ønsker at spille golf i Nivå Golf, får en positiv oplevelse
 • At der etableres et junior-miljø af en vis størrelse, så den ”kritiske masse” er til stede for at tiltrække og fastholde juniormedlemmer
 • At tiltrække et antal junior-medlemmer, som er motiverede til at forblive i klubben i flere år, samt at de får en nem overgang til en status som senior
 • Set i et større perspektiv at tiltrække hele familier med børn på grundlag af et levedygtigt juniormiljø
 • At der tilbydes aktiviteter, som gør det attraktivt for juniorer at spille i Nivå Golf
 • At medvirke til, at de bestående juniormedlemmer forbliver i klubben igennem mange år, samt at de får en nem overgang til senior-status
 • At de bedste juniorer forberedes på at indtræde i elite-truppen

Indsatser

 • Gennemførelse af forskellige aktiviteter målrettet juniorerne:
 • Træning: Afholdelse af ugentlig træning, hvor juniorerne (af træneren) inddeles i grupper/hold efter niveau.
 • Turneringer: Afholdelse af ugentlige matcher
 • Inddragelse af juniorernes forældre
 • Afvikling af junior-camp
 • Udvalget forbereder juniorerne til samt tilrettelægger og leder deres deltagelse i turneringer uden for klubben. Dette giver juniorerne en god mulighed for at finde sammen med andre spillere og derigennem få en god indgang til klublivet på forskellige planer.
 • For at fremme det sociale samvær i klubben arrangerer juniorudvalget 4 – 5 tirsdage henover sæsonen juniorsamlinger med fælles spisning og en anderledes form for golf.

Udvalget

Jesper Sommer (Formand)
junior@nivaagk.dk
Thomas Bognar
Robin Lundskær