Spil i Old Tigers regi

Old Tigers

NIVÅ GOLF

Old Tigers arrangerer golfrunder hver mandag og hver torsdag (helligdage undtaget). Om sommeren (april til oktober/november) spiller vi på Løvbjerggård med første start kl 7:50 om mandagen og kl. 7:30 om torsdagen. Om vinteren spiller vi på Toftegård med første start kl. 8:30.

Tilmelding til spil foregår på GOLFBOX. Til spil om mandagen er sidste frist for tilmelding lørdag kl. 13:00 og til spil om torsdagen er sidste frist tirsdag kl. 13:00.

Du modtager en mail med besked om dit starttidspunkt, samt hvem du skal spille sammen med. Du bør være klar til at slå ud ca. 10 min.før din starttid. I tilfælde af forfald bør du ringe afbud til en af dine medspillere. Du kan finde deres telefonnumre på medlemslisten.

På de ordinære spilledage spiller vi Stableford.

I august 2018 har bestyrelsen udsendt en vejledning for at få spillet til at glide bedre. Du kan læse vejledningen HER

I oktober 2018 har bestyrelsen fulgt op med en vejledning i udfyldelse af scorekort. Du kan læse denne vejledning HER

Nogle få gange bliver vore turneringer og mandag/torsdag spil afbrudt p.g.a. torden med risiko for lynnedslag. Henning Kryger har skrevet en artikel om, hvor man skal forholde sig med hensyn til indberetning af scores og handikapregulering. Du kan læse reglerne her: Tordenvejr

Månedsafslutning

I sæsonen april til november spiller vi månedsmatch, som oftest den første mandag i måneden. Vi spiller med gunstart kl. 8:00 (mødetid kl. 7:30) med efterfølgende spisning, socialt samvær og præmieuddeling.
Tilmelding til månedsmatch med efterfølgende frokost skal af hensyn til køkkenet ske senest den forudgående onsdag kl. 18:00. Deltagergebyret for deltagelse i månedsmatchen er 100 – 160 kr. Gebyret dækker deltagelse i turneringen og den efterfølgende frokost. Betalingen sker i Golfbox, hvor spil og menu vil være beskrevet. Dankort er nødvendigt til betalingen.
Hvis du har brug for en alternativ frokost (allergi, vegetar), skal du selv aftale det med restauranten senest fredagen før. Udgiften hertil skal holdes indenfor prisen for den fælles frokost.
Til månedsmatcher spiller vi enten Slagspil, Stableford, Mexican/Texas Scramble eller andre holdspil.

Månedsspillet

Hver måned præmierer vi de 3 damer og de 3 herrer, som på 3 spilledage i månedens løb har opnået flest stablefordpoint. For at deltage i dette månedsspil er det vigtigt, at du bytter scorekort med din markør, og at I udfylder månedsspil kortet (”flappen”) omhyggeligt med dato, score samt læseligt navn og nummer på spiller og markør. Kortene ligger i starterhuset og afleveres i Old Tigers postkasse på gangen ved omklædningsrummene, senest torsdagen før en månedsafslutning.
Obs! Scoren bliver kun medregnet i månedsspillet, såfremt runden er indberettet i golfbox og godkendt af markør, senest dagen efter runden.
I forbindelse med månedsspillet udnævnes også månedens eventuelle “Gazelle”. En Gazelle er den dame og herre, der i månedens løb har lavet den højeste score i en runde på mindst 40 points. En Gazelle-spiller kan ikke få andre præmier i månedsspillet, og scoren skal været indberettet i Golfbox.

Klubmesterskab

Old Tigers mestre i dame- og herrerække kåres ved mesterskabsspil den første mandag i september. Turneringen spilles med bruttoscore for mestrene og derudover netto spil i 3-4 rækker.

Scramble eller andre holdspil

Ved 5 – 6 månedsafslutninger spiller vi holdspil med 4, evt. 3 spillere pr. hold. Formålet er at skabe en hyggelig runde med plads til alle. Spilleformen kan være Mexican/Texas scramble eller andre former for spil, som stiller krav til såvel køller som samarbejde.

Spilleudvalget danner hold med 4 spillere, således at gennemsnittet af holdenes handicap er nogenlunde ens. 3-mands hold kan forekomme

Mexican scramble: Spillerne på 4-mands holdene driver alle ud. Herefter vælger man en af boldene og de 3 andre på holdet spiller herfra. Sådan fortsætter man til bolden er i hul. Alle spillerne skal have valgt mindst 4 drives.
Såfremt en spiller forlader banen før tid, kan holdet kun fortsætte i turnering, såfremt spilleren har haft sine 4 drives. De skal fortsætte efter de ovenstående regler for 4-mandshold. Det er stadig ikke tilladt at slå, hvis ens bold er blevet valgt.
3-mands hold spiller efter regler, hvor alle må slå hver gang (Texas). De skal alle have mindst 5 drives. Forlader en spiller her banen før tid skal hun/han have 5 drives valgt for at holdet kan fortsætte i turneringen.
PS! At 4-mands holdene ikke kan fortsætte som 3-mands hold skyldes, at man på denne måde kan gøre holdet stærkere, hvis den dårligste spiller forlader banen.
Kjeld´s Special er et holdspil, hvor vi spiller individuel stablefort i firbolde. Holdscoren opnås som summen af de bedste scorer på alle 18 huller. På hul 1 til 6 er det den bedste score, der tæller (1 spiller), på hul 7-12 er det de 2 bedste scores, der tæller (2 spillere) og på hul 13-18 er det de 3 bedste scores der tæller (3 spillere).
Old Tiger Special er et holdspil, hvor vi spiller best ball, hvor de 3 bedste scores pr. hul tæller til holdets samlede score. Samtidig bliver holdet udstyret med en lang, fælles snor, som i passende afklippede stykker kan bruges til at flytte bolden til et mere fordelagtigt leje.
Rød bold er et individuelt stablefortspil, hvor holdet bliver udstyret med en farvet bold. Den, der spiller med den farvede bold, får fordoblet sin score på hullet. Hver spiller skal have spillet mindst 4 huller med den farvede bold, hvis den kommer med i mål. For hvert hul medregnes alle 4 spilleres score, og resultatet er summen af alle spilleres score efter 18 huller. Mistes den farvede bold undervejs, spilles videre på samme måde, men der er ikke mere mulighed for dobbelt score.

Nisse turneringen

I december måned afholder vi en nissetunering. Turneringsformen afhænger af vejrforholdene, og kan i værste fald blive afviklet ved bankospil.