Medlemskab

Old Tigers

NIVÅ GOLF

Senior- og hverdagsmedlemmer af Nivå Golf Klub kan blive medlemmer af Seniorklubben Old Tigers.

Hvis du ønsker at vide mere, inden du melder dig ind, er du naturligvis velkommen til at kontakte formanden, Anne-Marie Hoff eller et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

For at blive optaget som medlem skal du være fyldt 60 år.

Indmeldelse

Indmeldelse sker ved indbetaling af årskontingentet på 400 kr. på Old Tigers bankkonto:
Reg. nr. 2266  konto nr. 5 367 294 495 eller på MobilePay: Nr.: 19793
Ved indbetalingen oplyses navn og DGU medlems nummer.
Samtidigt mailes følgende oplysninger til Lars Kristensen: lars@wld.dk :
Medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til brug for Old Tigers medlemskartotek. Desuden har vi brug for et digitalt foto til vores medlemsliste og dit bagmærke. Hvis du ikke har et egnet foto, kan Lars Kristensen fotografere dig ved først givne lejlighed.

Om medlemskabet

Ved indmeldelse i Old Tigers giver du samtidig dit samtykke til, at Old Tigers bruger dit billede og dit telefonnummer på klubbens hjemmeside. Hvis du ønsker oplysningerne om dit medlemsskab af OT fjernet fra hjemmesiden, skal du give besked til Lars Kristensen eller Anne-Marie Hoff. Herefter vil oplysningerne blive fjernet.
Husk at meddele Lars Kristensen, når der sker ændringer i adresse, telefon eller mail.
Medlemskabet forlænges for det følgende år ved indbetaling af kontingent senest 31. januar. Medlemskabet ophører automatisk ved at undlade at indbetale kontingent, men kan genopnås ved fornyet indmeldelse efter ovenstående retningslinier.