Forældre

Nivå Golf

JUNIOR AFDELING

Som forældre til juniorspillere i Nivå Golfklub, kan det godt være vanskeligt at overskue, hvad man egentlig skal gøre, og hvad der forventes af forældrene.

Vi ved godt, at jo ældre juniorspilleren bliver des mere selvhjulpen vil han/hun blive som en del af den naturlige udvikling, men et vist opsyn og hjælp fra forældrenes side vil altid være positivt.

Træning

Forældre må rigtig gerne:
Sørge for at juniorspillerne møder til træning og er opvarmede til tiden.
Sørge for at juniorspillerne har det nødvendige golfudstyr. Træneren og personalet i pro-shoppen rådgiver gerne om udstyr, og der er også mulighed for at låne/leje udstyr i shoppen. Det er ikke et krav at man har udstyr, når man starter til golf, men en fordel at det erhverves med tiden da klubben har et begrænset antal låneudstyr.
Sørge for at juniorspillerne møder op i tøj og sko der egner sig til golfspillet og vejret. (Klipklappere, badesandaler, badeshorts, bare maver o.l. accepteres ikke).

Turneringer

Forældre forventes at:
Sørge for at juniorerne møder som aftalt til turneringer, i god tid og med udstyret i orden, husk i den forbindelse mad og drikke. Mange turneringer afholdes et andet sted end i Nivå Golfklub, og her baserer klubben sig på, at forældrene selv sørger for at køre deres børn til stedet. Forældre og holdleder sørger selv for at aftale indbyrdes omkring fælles kørsel.
Møde op til turneringer – i hvert fald én gang i mellem. De fleste børn kan godt lide, at deres forældre er med til turneringer, men derudover ønsker vi også at skabe et netværk på tværs af forældrene, så please forældre, vær synlige.

Sociale aktiviteter

Forældre må rigtig gerne:
Være til stede sammen med juniorspillerne til de sociale aktiviteter, hvor der er inviteret forældre med. F.eks. til åbningsturnering, afslutningsturnering, specielle turneringer, sommercamp osv. Det er ikke en forudsætning, at forældrene selv spiller golf, men det at forældrene deltager i længere eller kortere tid og på den måde lærer golfspillet at kende, vil øge juniorspillernes glæde ved spillet.
Sørge for at juniorspillerne deltager i så mange sociale aktiviteter som muligt i golfklubben. Vi ønsker at juniorspillerne kan lære hinanden at kende, også uden for banen. Det giver langt større glæde ved såvel træning som turneringer og giver nogle gladere børn.
I det omfang det er muligt, tilbyde sin hjælp til aktiviteterne i klubben. Det kan f.eks. være kørsel til turneringer, praktisk hjælp ved gennemførelse af turneringer i Nivå Golfklub og andre aktiviteter i Juniorafdelingen.

I øvrigt

FORÆLDRE FORVENTES AT

Holde sig orienteret om juniorspillernes aktiviteter. Det være sig træning, turneringer som sociale aktiviteter. Information findes i facebook gruppen og i “holdsport” app.