NGK’s Generalforsamling tirsdag 16. april kl. 19.30 – nu er årsberetningen på hjemmesiden

Alle dokumenter til brug for årets generalforsamling er nu lagt på hjemmesiden. Seneste tilføjelse er det skriftlige årsberetning 2024. Husk tilmelding i Golfbox til Nivå Golf Klubs generalforsamling tirsdag den 16. april kl. 19.30. Du kan bruge dette link til hjemmesiden: Generalforsamling 2024 Du kan finde regnskabet for 2023 og budgettet for 2024. Der er…

Referat af Generalforsamlingen 12/4

Du kan nu finde referatet af generalforsamlingen i april her på hjemmesiden. Du kan bruge dette link til at finde det. Generalforsamling På generalforsamlingen blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer: Henrik Høybye og Poul Kirchmeyer. Og som ny suppleant blev Marianne Raben Olrik valgt. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Thorkild Bang som formand, Torben…

Orange Teesteder

Der har været efterspørgsel på et ekstra og lidt kortere teested på Løvbjerggård. I løbet af vinteren er der derfor blevet planlagt et nyt “Orange teested”. Nogle af teestederne deler med eksisterende rød tee, og andre teesteder har fået sin egen marking i starten af fairway. (se billedet øverst) God fornøjelse på banen