Spil med lejeforbedring

Baneforholdene er sådan, at der må spilles med lejeforbedring. Midlertidig lokalregel er gældende på både Løvbjerggård og Toftegård. Lokalreglen er som følger: “Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde…